Pedodonti Uzm. Dr. Canan ÖZDEMİR

IMG_E7461

Pedodonti Uzm. Dr. Canan ÖZDEMİR

Uzm.Dr.

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

Türk Pedodonti Derneği

ÖZGEÇMİŞ:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ PR.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PEDODONTİ ANABİLİM DALI
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PEDODONTİ ANABİLİM DALI
Tez adı: Çocuk sporcuların ağız koruyucuları hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi (2021) Tez Danışmanı:(Şule Bayrak)
:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER
2017-2017
BÖLÜMÜ/PEDODONTİ ANABİLİM DALI)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/PEDODONTİ A.B.D. 2017-2021
Üniversite Dışı Deneyim
2014-2017 Diş Hekimi
SAĞLIK BAKANLIĞI MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ, (Kamu)
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Tekrarlanan Otoklav Sterilizasyonunun Fiberglass ile Güçlendirilmiş Rezin Kronların Kırılma Direnci ve Renk Stabilizasyonu Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:DELİKAN EBRU,Araştırmacı:ÖZDEMİR CANAN, , 01/08/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ, Üye , 2020
2. IAPD, Üye , 2018


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ÇALIŞKAN SEÇİL,TÜLOĞLU NURAY,ÇELİK ÖZER,ÖZDEMİR CANAN,KIZILASLAN SENA,BAYRAK ŞULE A Pilot Study of Deep Learning Approach to Submerged Deciduous Teeth Classification and Detection. International Journal of Computerized Dentistry (Yayın No: 6570552)
2. ÇALIŞKAN SEÇİL,TÜLOĞLU NURAY,ÖZDEMİR CANAN,Kızılaslan Sena,BAYRAK ŞULE (2020). Ectopic eruption of maxillary permanent first molars: Predictive factors for self?corrected and impacted outcome. International Journal of Clinical Practice (Yayın No: 6648386)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1. ÖZARSLAN MERVE,ÖZDEMİR CANAN (2020). OCCUPATIONAL BURNOUT AMONG DENTISTS DURING COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY. 3. Uluslararası Covid-19 Çalışmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6697362)
2. ÇALIŞKAN SEÇİL, ÖZDEMİR CANAN (2020). Evaluation of Occupational Burnout Levels Among Dentistry Specialties. 4. Uluslararasi Erciyes Bilimsel Araştirmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6569650)
3. ÖZDEMİR CANAN, ÇALIŞKAN SEÇİL (2020). Kostmann Sendromu Ve Ağız İçi Bulguları. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6199534)
4. ÇALIŞKAN SEÇİL,ÖZDEMİR CANAN (2020). Kanser Tedavisi Gören Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı. ULUSLARARASI AĞIZ KANSERLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6199557)
5. ERGÜL RUKEN,ÇALIŞKAN SEÇİL,ÖZDEMİR CANAN (2020). ÇOCUKLARDA RADYOTERAPİ İLİŞKİLİ ORAL KOMPLİKASYONLAR. ULUSLARARASI AĞIZ KANSERLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6199561)
6. ÖZDEMİR CANAN, KIZILASLAN SENA, ÇALIŞKAN SEÇİL (2019). Süt Molarların Ankilozu: Retrospektif Bir Çalışma. 26. Uluslarası Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5398332)
7. DEMİRKOL DİLARA GÜLÇİN, ÖZDEMİR CANAN, ÇALIŞKAN SEÇİL (2019). Kron Kırığı Vakasi ve Komplikasyonlar. 26. Uluslararsı Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5795436)
8. FETRAT SEYEDEF FARNOSH, ÖZDEMİR CANAN, ÇALIŞKAN SEÇİL (2019). Travma Sonucu Santral Dişte Gelişen Ekstrüzyon Yaralanmasi ve Tedavisi: Olgu Sunumu. 26. Uluslarası Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5795609)
9. ÖZDEMİR CANAN, ÇALIŞKAN SEÇİL, TÜLOĞLU NURAY (2018). Çocuk Hastada Konjenital Nötropeni Tanisi: Olgu Sunumu. International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4555537)
10. ÖZDEMİR CANAN, KIZILASLAN SENA, BAYRAK ŞULE, TÜLOĞLU NURAY, ÇALIŞKAN SEÇİL (2018). Ectopic eruption of first permanent molars: a retrospective study. International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting & 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4556115)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
1.
2.
International Academic Studies on Natural and Health Sciences, Bölüm adı:(Anterior Süt Dişlerinde Estetik Restorasyonlar) (2020)., ÖZDEMİR CANAN,ÇALIŞKAN SEÇİL, Gece Kitaplığı, Editör:Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç Ar. Gör. H. Banu Keskinkaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 580, ISBN:978-625-7912-21-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6199585)
International Academic Studies on Natural and Health Sciences, Bölüm adı:(Otizmli Çocuklarda Ağız Ve Diş Sağlığı) (2020)., ÖZDEMİR CANAN,ÇALIŞKAN SEÇİL, Gece Kitaplığı, Editör:Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç Ar. Gör. H. Banu Keskinkaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 580, ISBN:978-625- 7912-21-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6199584)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ÇALIŞKAN SEÇİL, ÖZDEMİR CANAN, BAYRAK ŞULE, KIZILASLAN SENA (2021). Gömülü Süt Azı Dişlerin Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 7073010)
2. ÇALIŞKAN SEÇİL, ÖZDEMİR CANAN, TÜLOĞLU NURAY, BAYRAK ŞULE (2021). Uzman Diş Hekimlerinin Tükenmişlik Düzeyleri. Selcuk Dental Journal, 8(1), 179-185., Doi: 10.15311/selcukdentj.879085 (Kontrol No: 7044646)
2

3. ÖZDEMİR CANAN,ÇALIŞKAN SEÇİL (2020). Kostmann Sendromu ve Ağız İçi Bulguları. OSMANGAZI JOURNAL OF MEDICINE, 42(5), 260-264., Doi: 10.20515/otd.771622 (Kontrol No: 6569752)
ÖZDEMİR CANAN,ÇALIŞKAN SEÇİL (2020). Kanser Tedavisi Gören Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı. OSMANGAZI JOURNAL OF MEDICINE, 42(5), 214-221., Doi: 10.20515/otd.771383 (Kontrol No: 6569742)
5. ERGÜL RUKEN,ÇALIŞKAN SEÇİL,ÖZDEMİR CANAN (2020). Çocuklarda Radyoterapi İlişkili Oral Komplikasyonlar. OSMANGAZI JOURNAL OF MEDICINE, 42(5), 275-279., Doi: 10.20515/ otd.771596 (Kontrol No: 6569791)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
4.
Vaka Takdimi, ÖZDEMİR CANAN,KOŞAR YASİN ÇAĞLAR,DEMİRKOL DİLARA GÜLÇİN,KAŞİFOĞLU NİLGÜN,ÇALIŞKAN SEÇİL (2020). KRON KIRIĞI VAKASI VE KOMPLİKASYONLARI. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 4(2), 188-193., Doi: 10.34084/bshr.744914 (Yayın No: 6570032)
Kurs
1. 2.
Çalıştay
1.
1.
NuSmile Zirconia Pediatrik Kron ve MTA Kursu, Zirconia Kron Endikasyonları, Uygulanma BasamaklarıMta İçeriği ve Uygulama Basamakları, İstanbul, Kurs, 26.05.2019 -26.05.2019 (Ulusal)
Travmatik Diş Yaralanmalarında Klinik Yaklaşımlar, Süt ve Daimi Dişlerde Travmatik Yaralanmaların Sınıflandırılması ve TedavisiÇocuk İstismarı, Ankara, Kurs, 07.01.2018 -07.01.2018 (Ulusal)
AGE ESTIMATION PROJECT, Cameriere’xxs age estimation methodology, Kapadokya, Çalıştay, 19.07.2018-21.07.2018 (Uluslararası)